Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna

Rok założenia 1991

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38. Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

CENTRALA W WAŁBRZYCHU

Siedziba Centrali

58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19

tel. 74 841 55 19 fax. 74 841 55 61

e-mail: poczta@kompleks.pl
 

Sekretariat

Pełnomocnik Zarządu
Karina Nowak, poczta@kompleks.pl, tel.74 8415519

Zarząd

Prezes Zarządu
Marcin Słowik, marcin.slowik@kompleks.pl

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Manelski, grzegorz.manelski@kompleks.pl

Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy
Janusz Wystemp, janusz.wystemp@kompleks.pl

Członek Zarządu/Dyrektor Techniczny
Waldemar Joński, waldemar.jonski@kompleks.pl

Członek Zarządu/Dyrektor Oddziału Warszawa
Marcin Maciejczak, marcin.maciejczak@kompleks.pl

Księgowość

Główny Księgowy
Iwona Taler, iwona.taler@kompleks.pl, tel. 74 840 06 01

Specjalista ds. księgowo-finansowych
Wiesława Decker

Specjalista ds. kadr i płac
Paulina Żbikowska, paulina.zbikowska@kompleks.pl +48 503 106 138

Dział Handlowy i Rozwoju

Dyrektor Oddziału Wałbrzych
Michał Słowik, michal.slowik@kompleks.pl, tel. 74 840 32 96

Dyrektor Działu Instalacji Przemysłowych
Jacek Smoleń, jacek.smolen@kompleks.pl, tel. +48 510 176 220

Specjalista ds. techniczno-handlowych
Paweł Haba, pawel.haba@kompleks.pl, tel. 74 841 30 50
 
Specjalista ds. techniczno-handlowych
Marek Wystemp, marek.wystemp@kompleks.pl, tel. 74 840 32 91

Dział Produkcyjny

Kierownik Produkcji
Robert Taler, robert.taler@kompleks.pl, tel. +48 505 676 306

Zastępca Kierownika Produkcji
Marcin Haba

Monterzy instalacji technologicznych

Robert Panasiewicz
Daniel Joński
Wiesław Mazur
Paweł Nowak

Logistyka

Kierownik Magazynu i Działu Logistyki
Łukasz Ożga, lukasz.ozga@kompleks.pl, tel. 695 474 773

Magazynierzy

Wojciech Haba, tel. 519 151 801
Marcin Kłoda, 502 305 179

Marketing

Menadżer ds. marketingu
Katarzyna Haba, katarzyna.haba@kompleks.pl, tel. 74 840 35 97

 ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Siedziba Oddziału

01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 9 lok. 7, tel./fax: 22 664 03 03

Dyrektor Oddziału/Członek Zarządu
Marcin Maciejczak, marcin.maciejczak@kompleks.pl, tel. kom. + 48 607 634 303

Specjalista ds. techniczno-handlowych
Artur Burkowski, artur.burkowski@kompleks.pl, tel. kom. +48 509 839 370

 ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Siedziba Oddziału

54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 51a lok. 3

wroclaw@kompleks.pl
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Manelski, grzegorz.manelski@kompleks.pl

Dyrektor Oddziału Wrocław
Bartłomiej Manelski, bartlomiej.manelski@kompleks.pl, tel. kom. 797 129 787

Specjalista ds. techniczno-handlowych
Karolina Pyrz, karolina.pyrz@kompleks.pl, tel. kom. 513 172 333
 
Kierownik Działu Logistyki
Łukasz Ożga, lukasz.ozga@kompleks.pl, tel. kom. 695 474 773

Specjalista ds. kontrolingu i windykacji
Katarzyna Ryndziewicz, katarzyna.ryndziewicz@kompleks.pl, tel. kom. 607 879 578

 ODDZIAŁ ŚLĄSK

Dyrektor Oddziału Śląsk
Dariusz Wilisowski, dariusz.wilisowski@kompleks.pl, tel. +48 519 579 800

Specjalista ds. techniczno-handlowych
Marian Ząbkowski, zabkowski@kompleks.pl, tel. +48 509 839 370
tel./fax : 32 280 85 77