Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna

Rok założenia 1991

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38. Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIURO GŁÓWNE W WAŁBRZYCHU
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19
tel. 74 841 55 19 fax. 74 841 55 61
e-mail: poczta@kompleks.pl
ADRES MAGAZYNU I DOSTAW W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. Miłosna 3
tel. 74 840 83 62 fax. 74 840 34 44
e-mail: magazyn@kompleks.pl

Sekretariat

poczta@kompleks.pl, tel.74 8415519

Zarząd

Prezes Zarządu
Marcin Słowik, marcin.slowik@kompleks.pl

Członek Zarządu
Grzegorz Manelski, grzegorz.manelski@kompleks.pl

Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy
Janusz Wystemp, janusz.wystemp@kompleks.pl

Członek Zarządu/Dyrektor Techniczny
Waldemar Joński, waldemar.jonski@kompleks.pl

Członek Zarządu/Dyrektor Oddziału Warszawa
Marcin Maciejczak, marcin.maciejczak@kompleks.pl
 
Członek Zarządu/Dyrektor Oddziału Wrocław
Bartłomiej Manelski, bartlomiej.manelski@kompleks.pl

Księgowość

Główny Księgowy
Iwona Taler, iwona.taler@kompleks.pl, tel. 74 840 06 01

Specjalista ds. Kadr i Płac
Paulina Żbikowska, paulina.zbikowska@kompleks.pl +48 503 106 138
 
Specjalista ds. Księgowo-Finansowych
Karina Nowak, karina.nowak@kompleks.pl +48 74 841 55 19
 

Dział Handlowy i Rozwoju

Dyrektor Oddziału Wałbrzych
Michał Słowik, michal.slowik@kompleks.pl, tel. +48 503 143 936

Dyrektor Działu Instalacji Przemysłowych
Jacek Smoleń, jacek.smolen@kompleks.pl, tel. +48 510 176 220

Specjalista ds. techniczno-handlowych
Paweł Haba, pawel.haba@kompleks.pl, tel. +48 500 069 939
 
Specjalista ds. techniczno-handlowych
Marek Wystemp, marek.wystemp@kompleks.pl, tel. + 48 509 839 377
 
Specjalistka ds. techniczno-handlowych
Renata Dudek, renata.dudek@kompleks.pl, tel. + 48 506 756 126

Dział Produkcyjny

58-304 Wałbrzych, ul. Miłosna 3

produkcja@kompleks.pl

Kierownik produkcji
Marcin Haba, tel. +48 798 064 152


Monterzy instalacji technologicznych
Daniel Joński
Wiesław Mazur
Paweł Nowak
Mariusz Ziebeker
Daniel Owsianka
Bartłomiej Miksiewicz

 

Logistyka

Adres magazynu:

58-304 Wałbrzych, ul. Miłosna 3

Kierownik Działu Logistyki i Magazynu
Łukasz Ożga, lukasz.ozga@kompleks.pl, tel. 695 474 773

Magazynier

Wojciech Haba, tel. 519 151 801

Marketing

Menadżer ds. marketingu
Katarzyna Haba, katarzyna.haba@kompleks.pl, tel. 74 840 35 97

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Siedziba Oddziału

01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 9 lok. 7, tel./fax: 22 664 03 03

Członek Zarządu/Dyrektor Oddziału Warszawa
Marcin Maciejczak, maciejczak@kompleks.pl, tel. kom. + 48 607 634 303

Specjalista ds. techniczno-handlowych
Artur Burkowski, artur.burkowski@kompleks.pl, tel. kom. +48 509 839 370
 
Konstruktor niecek ze stali nierdzewnej
Katarzyna Stańczewska, katarzyna.stanczewska@kompleks.pl, tel. kom. +48 506 756 015

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Siedziba Oddziału

54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 51a lok. 3

wroclaw@kompleks.pl
Członek Zarządu
Grzegorz Manelski, grzegorz.manelski@kompleks.pl

Członek Zarządu/Dyrektor Oddziału Wrocław
Bartłomiej Manelski, bartlomiej.manelski@kompleks.pl, tel. kom. +48 797 129 787

Specjalista ds. techniczno-handlowych
Karolina Pyrz, karolina.pyrz@kompleks.pl, tel. kom. +48 513 172 333
 
Specjalista ds. technologii basenowej
Bartłomiej Palenicki, bartlomiej.palenicki@kompleks.pl, tel. kom. +48 798 064 188
 
Specjalista ds. technologii basenowej
Cezary Rubicz, cezary.rubicz@kompleks.pl, tel. kom. +48 506 756 046

Kierownik Działu Logistyki i Magazynu
Łukasz Ożga, lukasz.ozga@kompleks.pl, tel. kom. +48 695 474 773
 
Specjalista ds. Logistyki
Mariusz Wieczorek, mariusz.wieczorek@kompleks.pl, tel. kom. +48 505 676 306

Specjalista ds. kontrolingu i windykacji
Katarzyna Żaczek, katarzyna.zaczek@kompleks.pl, tel. kom. +48 607 879 578